Het verplichte btw-voorschot: wanneer en hoeveel moet u betalen?

Ook dit jaar bent u als ondernemer eenmalig verplicht om het decembervoorschot te betalen. Dit is een voorschot op de btw die u verschuldigd bent over de handelingen van het vierde kwartaal of de laatste maand van 2017.

 

Wanneer moet u het btw-voorschot uiterlijk betalen?

Uw onderneming moet het btw-voorschot uiterlijk betalen op 24 december. In 2017 valt deze datum echter op een zondag. Dat houdt in dat u de betaling uiterlijk op de laatste voorafgaande werkdag moet doen. In dit geval is dat vrijdag 22 december.

Dit is de uiterste betaaldatum, dus er is geen uitstel mogelijk. Deze betaalverplichting geldt ook voor u als u een forfaitaire regeling geniet.

 

Wat gebeurt er als u uw btw-voorschot niet op tijd betaalt?

Betaalt u niet of pas na de vervaldag? Dan zal u nalatigheidsinteresten moeten betalen. Deze boete bedraagt 0,8% van het verschuldigde btw-bedrag, per maand vertraging.

Is uw interest niet hoger dan 2,50 euro per maand? Dan hoeft u dit niet te betalen. 

 

Hoeveel moet u betalen?

Kwartaalaangevers:

Het bedrag dat u moet betalen als btw-voorschot is gelijk aan de belasting die uw onderneming verschuldigd is over verrichtingen vanaf 1 oktober tot en met 20 december. U neemt dit voorschot op in rooster 91 van uw periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal.

Is het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of hoger dan het saldo van de verschuldigde belasting op 20 december? Neem dan 0,00 euro op als voorschot in rooster 91.

 

Maandaangevers:

Het bedrag dat u moet betalen als btw-voorschot is hetzelfde als de belasting die uw onderneming moet betalen over handelingen vanaf 1 december tot en met 20 december. U neemt dit voorschot op in rooster 91 van uw periodieke aangifte, met betrekking tot de handelingen van de maand december.

Is het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of hoger dan het saldo van de verschuldigde belasting op 20 december? Neem dan 0,00 euro op als voorschot in rooster 91.

 

Hoe berekent u de verschuldigde belasting?

De verschuldigde belasting bestaat uit de opeisbare btw, verminderd met de btw waarvoor het recht op aftrek geldig is. U heeft enkel recht op aftrek als uw onderneming op 20 december in het bezit is van de factuur of het als zodanig geldende stuk.

U moet de bedragen kunnen aangeven die als basis dienen voor de berekening van het voorschot. Voor kwartaalaangevers bedraagt dit de verschuldigde en aftrekbare belasting voor de periode van 1 oktober tot en met 20 december. Voor maandaangevers gaat het enkel over de verschuldigde en aftrekbare belasting voor de periode van 1 tot en met 20 december.

 

De forfaitaire methode

Kiest u voor deze methode? Dan laat u rooster 91 van uw btw-aangifte leeg. U vult dus ook geen “0,00 euro” in als er sprake is van een btw-tegoed. Door dit rooster leeg te laten geef je aan dat je kiest voor de forfaitaire methode.

In dit geval betalen maandaangevers als voorschot evenveel btw als in de voorgaande maand november. De verschuldigde btw van november moet uiterlijk op 20 december zijn betaald. Het decembervoorschot voor kwartaalaangevers is volgens deze methode gelijk aan de btw die uiterlijk op 20 oktober moesten betalen over het derde kwartaal.

Hanteert uw onderneming de forfaitaire berekeningswijze en heeft u over het derde kwartaal of de maand november een belastingtegoed of een nihil-aangifte? Dan hoeft u geen voorschot te betalen.

 

Bijkomende informatie over het btw-voorschot

U kunt het verschuldigde decembervoorschot compenseren met een voor teruggaaf vatbaar belastingkrediet, mits dit op 24 december in uw voordeel is opgenomen in de rekening-courant die de administratie voor u bijhoudt.

Bent u pas in de loop van de maand december gestart met uw activiteiten? Dan betaalt u geen decembervoorschot, op voorwaarde dat u in de aangifte van december geen bedrag vermeldt in rooster 91.

 

Heeft u vragen rond het btw-voorschot dat u dient te betalen? Neem dan contact met ons op.