Wanneer heeft u recht op een belastingvermindering?

Jaarlijks berekent de belastingdienst het bedrag van uw belastingen op basis van uw persoonlijke situatie en inkomsten. In een aantal gevallen kunt u genieten van een belastingvermindering.

 

Als u aan pensioensparen doet

Pensioensparen betekent dat u elk jaar een bedrag opzij zet zodat u later als gepensioneerde kan rekenen op een aanvulling op uw individuele, wettelijke pensioen. U geniet van een belastingvermindering van 30% op de stortingen die u in 2017 doet, met een maximale storting van 940 euro. In dat geval recupereert u 282 euro via uw belastingbrief.

Opgelet: de belastingvermindering vervalt vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. 

Als u een hypothecaire lening hebt lopen

De woonbonus is een belastingvermindering die u kan krijgen wanneer u een hypothecaire lening afsluit om een woning te kopen of (ver)bouwen. Vòòr 2016 moest dat uw enige woning zijn. Sinds de zesde staatshervorming en het overhevelen van deze bevoegdheid naar de gewesten krijgt u van het Vlaams gewest ook een woonbonus voor een tweede, derde, … woning. De lening moet ten minste op tien jaar zijn.

Als u een beroep doet op kinderopvang

 De kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking – denk maar aan kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, enz. Uw kind, dat u fiscaal ten laste heeft, moet jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar, als het kind een zware handicap heeft). Weet dat u een schriftelijk bewijs nodig heeft van de opvang en het betaalde bedrag.

Als u gebruikmaakt van dienstencheques

Ook dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het voordeel wordt u toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques. Er geldt een belastingvermindering van 2,70 euro per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte cheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van 9 euro kost u zo uiteindelijk slechts 6,30 euro.