Cash for car: wat verandert er voor u?

De regering heeft beslist: vanaf volgend jaar kan een werknemer die een bedrijfswagen heeft, die omruilen voor een vergoeding die onder dezelfde fiscale regels valt. Het principe ‘Cash for car’ lag al langer op tafel, maar werd eind juni goedgekeurd. Wat betekent zo’n mobiliteitsbudget precies voor u? Wij verduidelijken de nieuwe regelgeving voor u.

 

Wie komt in aanmerking?

Bent u werkgever? Dan is de voorwaarde om cash for car in te voeren dat er al minstens drie jaar bedrijfswagens worden gegeven. Voor startende bedrijven geldt er een uitzondering.

Bent u werknemer en hebt u een bedrijfswagen? Dan kan u die omruilen in cash als u die in de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden ononderbroken hebt gehad. Op het moment van de aanvraag moet u hem al minstens drie maanden hebben.

Wie beslist of het kan?

De beslissing om al dan niet een mobiliteitsbudget in te voeren, ligt bij de werkgever. Beslist die om dat te doen, dan houdt dat geen verplichtingen in voor de werknemer. Als werknemer hebt u dus altijd de keuze om uw bedrijfswagen verder te gebruiken.

Doet u als werknemer een aanvraag om uw bedrijfswagen in geld om te zetten, dan is de werkgever wel vrij om te beslissen of hij het mobiliteitsbudget aan u toekent.

Hoe wordt het mobiliteitsbudget berekend?

Het valt niet eenduidig te zeggen hoeveel het mobiliteitsbudget per werknemer bedraagt. Dat wordt berekend aan de hand van een aantal formules, afhankelijk van een aantal factoren.

  • Betaalt u als werknemer geen eigen bijdrage voor persoonlijk gebruik, dan wordt het mobiliteitsbudget als volgt berekend: cataloguswaarde van de wagen x 6/7de x 20%.
  • Is er wel een bijdrage voor eigen gebruik aan verbonden, dan is de formule (cataloguswaarde – eigen bijdrage) x 6/7de x 20%.
  • Hebt u ook een tankkaart, dan wordt er 20% bijgeteld.

En fiscaal?

Fiscaal gezien valt het mobiliteitsbudget onder hetzelfde statuut als bedrijfswagens. Het wordt dus lager belast dan loon. Wil u meer informatie over het fiscale aspect van cash for car? Bij Fiduciaire Ten Hove helpen we u graag verder.