Coronacrisis & sociale zekerheid

Hierop hebt u als ondernemer recht

1. Op welke uitzonderlijke maatregelen ten gevolge van de coronacrisis heb ik recht?

De federale regering nam al een hele reeks uitzonderlijke maatregelen om de economische schok voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven op te vangen.

Voor wie?

 • Ondernemers (natuurlijke of rechtspersonen)

Voorwaarden?

 • U kunt aantonen dat u effectieve hinder ondervindt ten gevolge van de coronacrisis.
 • Uw schulden vloeien niet voort uit fraude.
 • Uw onderneming kende vooraf geen structurele betaalmoeilijkheden (los van de coronacrisis).
 • U leeft de voorwaarden voor het indienen van de aangiften na.
 • U leeft het toegestane afbetalingsplan na. Lukt dit niet en bespreekt u dit niet tijdig met de FOD?  Is er sprake van een collectieve insolventieprocedure? Dan worden de steunmaatregelen ingetrokken.

Waarop hebt u recht?

 • Een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de fiscale schulden inzake:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Wat moet u doen?

 • U dient één aanvraag per schuld in,op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
 • De aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2020 per e-mail of brief toekomen bij aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor je gemeente.
 • U krijgt binnen dertig dagen een antwoord, te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

2. Kan ik mijn werknemers in tijdelijke werkloosheid zetten?

Vanaf 13/03/2020 wordt alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – ook als uw werknemers toch nog op bepaalde dagen werken. De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid zijn sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Voorwaarden?

 • U ervaart een daling van bestellingen, als gevolg van beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid.
 • U hoeft uw bedrijf niet volledig te sluiten: u stelt sommige werknemers tijdelijk werkloos en anderen niet, of laat hen dagen van tijdelijke werkloosheid en werkdagen afwisselen.
 • De tijdelijke werkloosheid betreft steeds een volledige werkdag.

Wat moet u als werkgever doen?

 • U bepaalt wie er wanneer tijdelijk werkloos is.
 • U dient zo snel mogelijk een elektronische aangifte ASR scenario 5 volledig in van zodra u alle gegevens tot het einde van de maand kent.
 • Stelt u uitzendkrachten tewerk? Laat het uitzendkantoor de aangifte ASR scenario 5 invullen.
 • U hoeft voor de volledige duur van de maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer te sturen naar de RVA. Die periode kan worden verlengd tot 30/06/2020.
 • U hoeft uitzonderlijk ook geen maandelijks controleformulier C3.2A te bezorgen aan iedere tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Hoe dient u een ASR scenario 5 in?

 • Via de portaalsite van de sociale zekerheid > Onderneming > Onlinediensten > ASR – aangifte sociale risico’s > Scenario 5.
 • Gebruikt u de portaalsite voor het eerst? Dan moet u zich eerst aanmelden als gebruiker. Bel Eranova op 02 511 51 51 (van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 20 uur) voor al uw vragen over de ASR.
 • Meer informatie over het invullen van de gegevens in de ASR vindt u in infoblad E24.

We verwijzen u graag naar de website van de RVA voor alle verdere informatie.

3. Kan ik betalingsuitstel en een garantieregeling krijgen? 

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

Voor wie

 • Zakelijke kredietnemers: levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen;
 • Particulieren met een hypothecaire lening.

Voorwaarden

 • U hebt betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis.
 • U hebt als ondernemer geen betalingsachterstand of had op 29 februari een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.

Waarop hebt u recht

 • Bestaande kredieten bij de bank: u krijgt tot 30 september betalingsuitstel zonder kosten – op kapitaalaflossingen en rentebetalingen.
 • Nieuwe kredieten voor bedrijven: u krijgt een garantieregeling op nieuwe kredieten die de banken u verstrekken tussen nu en 30 september. De maximumlooptijd van die nieuwe kredieten bedraagt minder dan 12 maanden. De maximumrente ervoor bedraagt 1,25 procent (exclusief fee). Die extra kosten mogen 25 basispunten bedragen voor kredieten aan kmo’s en 50 basispunten voor grote ondernemingen. Per bedrijf worden kredieten tot een maximumbedrag van 50 miljoen gewaarborgd. Voor hogere bedragen is goedkeuring door de overheid nodig.

4. Heb ik recht op een hinder- en sluitingspremie? 

Moet je als ondernemer je zaak sluiten omwille van de coronacrisis? Dan heb je recht op de Vlaamse inhaalpremie: een sluitings- of hinderpremie.

Voor wie?

 • Bedrijven met een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest en een fysieke inrichting die moet sluiten door de coronamaatregelen.
 • Restaurants of eetgelegenheden die de eetruimte sluiten – ook al schakelen ze over op een takeawayservice.
 • Zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben.
 • Ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt.

Voorwaarden?

 • U hebt recht op slechts 1 premie per ondernemingsnummer en op maximaal 5 als uw bedrijf bijkomende vestigingen heeft.
 • De premie per vestiging wordt toegekend op voorwaarde dat daar minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is of minimum bijdrage betalen van zelfstandige in hoofdberoep.

Waarop hebt u recht ?

 • Bij een volledige sluiting:  eenmalig forfaitair bedrag van 4.000 euro en 160 euro/dag na 3 april 2020. 

Wat moet u doen?

 • U kunt dit nu nog niet aanvragen: de overheid zet een specifieke toepassing hiervoor op het getouw.
 • Ons kantoor heeft zich op de Vlaio-site geregistreerd. Wij brengen u meteen op  de hoogte als de toepassing operationeel is.
 • Let wel: u kunt de hinderpremie alleen via de online toepassing van Vlaio aanvragen – met een een token van de Belgische Overheid. Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming is hiervoor gemachtigd. Meer informatie over de hinderpremie vind je hier.

 

Fiduciaire Ten Hove volgt alle wijzigingen inzake de maatregelen van de overheid en de bijhorende gevolgen van nabij op. Zit u met vragen na het lezen van bovenstaande informatie ? Hulp nodig met het aanvragen van deze steunmaatregelen ? Geef ons gerust een seintje: samen houden we uw bedrijf gezond.