Coronacrisis

Op deze steunmaatregelen mogen ondernemers rekenen

Tijdelijke tele-ondersteuning

Ja, ook nu kunt u op ons rekenen in deze uitdagende tijden: we geven u persoonlijk advies en antwoorden, en behandelen uw dossiers zoals u dat van ons gewoon bent. U kunt ons zoals steeds bereiken via de telefoon of digitaal, dat spreekt.  En niet onbelangrijk: we blijven u informeren. Hier ontdekt u alvast op welke sociale steunmaatregelen u mag rekenen, En hoe wij u hierbij kunnen helpen. Lees hier de bijkomende en uitzonderlijke maatregelen als gevolg van het COVID-19 virus waarop u recht kan hebben.

Coronacrisis: steun via sociale zekerheid

U kunt uitstel, vermindering of zelfs vrijstelling krijgen voor de betaling van uw sociale bijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Vraag deze aan bij uw sociaal verzekeringsfonds (o.a. Xerius, Acerta, Lianthis, .. ) , en toon aan dat uw inkomsten beduidend verminderen door de Covid-19-maatregelen. Wij vertellen u graag welke bewijsstukken u best voorlegt.

1. Kan ik betalingsuitstel krijgen voor mijn sociale bijdragen?

U kunt betalingsuitstel aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds- ongeacht uw bijdragecategorie of sociaal statuut. Betaalt u uw uitgestelde bijdragen tijdig in 2021? Dan krijgt u geen verhogingen of interesten en behoudt u de opbouw van uw rechten (tenzij u ondernemer in bijberoep bent en uw uw rechten in dienstverband opbouwt).

Voor wie?

 • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
 • Zelfstandigen in bijberoep

Waarop hebt u recht?

 • 1ste kwartaal 2020: betalingsdatum van 31 maart 2020 verschuift naar 31 maart 2021.
 • 2de kwartaal 2020: betalingsdatum van 30 juni 2020 verschuift naar 30 juni 2021.
 • Regularisatiebericht: een herberekening van uw sociale bijdragen, die u moet betalen voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

Wat moet u doen?

 • Dien uw aanvraag voor betalingsuitstel bij uw sociaal verzekeringsfonds in:
  • uiterlijk 31 maart 2020 voor het 1ste kwartaal van 2020;
  • uiterlijk 30 juni 2020 voor het 2de kwartaal van 2020.
 • Schort – bij goedkeuring – de domiciliëring bij uw bank tijdig op.

2. Kan ik vermindering krijgen van sociale bijdragen?

Liggen uw inkomsten beduidend lager dan de berekeningsbasis van uw bijdragen? Dan kunt u bij uw sociaal verzekeringsfonds een vermindering van bijdrage aanvragen.

Voor wie?

 • Alle zelfstandigen

Voorwaarden?

 • Uw netto belastbare jaarinkomen ligt onder de drempelbedragen van uw bedrijfscategorie.

Wat moet u doen?

 • Dien uw aanvraag voor betalingsuitstel – met de nodige bewijzen – in bij uw sociaal verzekeringsfonds.

3. Kan ik vrijstelling voor de sociale bijdragen?

Tijdelijke financiële moeilijkheden? Dan kunt u een betalingsvrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Voor wie

 • U bent minstens vier kwartalen aangesloten of gestopt als zelfstandige.
 • U bent aangesloten in de categorie hoofdberoep, als meewerkende partner of onder ‘artikel 37’ met betaling bijdragen hoofdberoep.

Waarop hebt u recht?

 • U bent vrijgesteld voor uw sociale bijdrage van het 1ste en 2de kwartaal van 2020.
 • Let op: tijdens deze vrijgestelde kwartalen bouwt u geen pensioenrechten op.

Wat moet u doen?

 • U toont aan dat u zich door de coronacrisis in een tijdelijke moeilijke financiële toestand bevindt.
 • Ons advies? Vraag eerst betalingsuitstel aan en dien daarna binnen het jaar uw aanvraag van vrijstelling alsnog in.

4. Kan ik overbruggingsrecht krijgen ten gevolge van de coronacrisis?

Moet u uw activiteiten onderbreken als gevolg van de coronacrisis?  Bijvoorbeeld omdat u zelf ziek bent, of omdat uw klanten tijdelijk afhaken? Dan kunt u overbruggingsrecht aanvragen.

Voor wie?

 • U bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot in maxi-statuut en startte voor 01/01/2019.
 • U startte na 1 januari 2020, was de afgelopen 4 kwartalen nog een zelfstandige in bijberoep of hebt nog onbetaalde sociale bijdragen.
 • U bent horeca-uitbater of oefent activiteiten uit die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020.

De voorwaarden?

 • Horeca: u moet uw zaak geheel sluiten of biedt alleen nog afhaalmaaltijden aan.
 • Andere sectoren: u moet uw activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken, en mag in die periode geen enkele activiteit uitvoeren.

Waarop hebt u recht ?

 • Horeca: u sluit in maart en/of april? Dan hebt u voor deze maand(en) telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).
 • Andere sectoren:
  • U onderbreekt uw activiteiten minstens 7 dagen? Dan hebt u recht op een uitkering van 322,92 euro per week (zonder gezinslast) of 403,53 euro per week (met gezinslast).
  • U onderbreekt uw activiteiten 1 volledige kalendermaand of langer? Dan ontvangt u een forfaitaire uitkering op maandbasis.

5. Waarop heb ik recht als ik arbeidsongeschikt word?

Ondernemers die uitvallen wegens ziekte hebben recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden?

 • U bent langer dan 7 dagen ziek
 • Minder dan 8 dagen buiten strijd? Dan hebt u geen recht op een uitkering.

Waarop hebt u recht?

 • Een uitkering via uw ziekenfonds vanaf de eerste dag, uitbetaald na de carensperiode van de eerste acht dagen arbeidsongeschiktheid. De hoogte ervan is afhankelijk van uw gezinssituatie:
  • met gezinslast : 62,08 euro per dag,
  • als alleenstaande : 49,68 euro per dag,
  • als samenwonende : 38,10 euro per dag.

Wat moet u doen?

 • Dien een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 8 kalenderdagen in bij uw ziekenfonds.
 • Bij laattijdigheid wordt uw daguitkering met 10% verminderd.

Mogelijk kunnen artsen in de huidige situatie niet onmiddellijk een attest afleveren. De ziekenfondsen wachten op (nieuwe) instructies van het RIZIV, maar voorlopig hanteren zij nog steeds voornoemde procedure.

Zit u met vragen na het lezen van bovenstaande informatie ? Hulp nodig bij  het aanvragen van deze steunmaatregelen ? Geef ons gerust een seintje: samen houden we uw bedrijf gezond.