Cashflowplanning: een must voor uw onderneming

Een van uw grootste zorgen als ondernemer is ongetwijfeld uw cashflow. En dat mag niet verwonderen: een tekort aan cashflow is een van de belangrijkste oorzaken van een faillissement. Een degelijke cashflowplanning helpt u met het structureren van uw inkomsten en uitgaven. Het voorspellen van uw cashflow zorgt ervoor dat u steeds de touwtjes in handen houdt. Wat een goed kredietmanagement juist betekent, zetten we graag voor u op een rijtje.

U bewaakt permanent uw budget

Door het in kaart brengen van verwachte resultaten, krijgt uinzicht over uw verwachte cashpositie. Stemt dit niet overeen met de werkelijkheid, dan merkt u snel dat u uw resultatenprognose best bijstelt, zodat u controle behoudt over uw budget. Ook is het interessant op voorhand rekening te houden met specifieke periodes: heeft u bijvoorbeeld een seizoensbedrijf, dan zult u in bepaalde maanden meer uitgaven en inkomsten hebben. Het is handig dit op voorhand in te schatten en een marge op te bouwen. Uw planning helpt u om moeilijkere periodes te doorstaan. 

U beheerst tekorten en overschotten

Ontstaan er tekorten waardoor u bijvoorbeeld lonen of belastingen niet kunt betalen? Uw cashflowplanning maakt dit op voorhand inzichtelijk, zodat u op tijd kunt ingrijpen. Als u uw tekorten tijdig identificeert, kunt u proactief actie ondernemen om het tekort (tijdelijk) te overbruggen. Verder behoudt u tevens het zicht op een omgekeerde situatie: stel dat u overtollig budget hebt, dan kunt u hiermee gaan plannen in plaats van het zonder meer op de bank te laten staan. Uw planning vertelt u exact hoeveel geld u zonder zorgen investeert in een nieuw project. 

U anticipeert op diverse scenario’s

Stel u wilt een nieuwe werknemer aannemen of investeren in een nieuw project. Uw cashflowplanning helpt u rekening te houden met de impact van uw uitgaven. U bekijkt verschillende scenario’s en kunt de haalbaarheid op termijn beter inschatten. Ook biedt uw planning verrassende inzichten over waar er nog bepaalde bezuinigingen

U optimaliseert betalingen

Zowel de betalingen die u zelf uitvoert, als de betalingen aan uw adres houdt u eenvoudig in de gaten. Betalingen niet tijdig uitvoeren kan schadelijk zijn voor uw reputatie en ervoor zorgen dat bepaalde leveranciers niet meer met u wensen samen te werken. Voorspelt u vooraf uw kredietruimte, dan kunt u ervoor zorgen dat u uw betalingen op tijd nakomt – of op z’n minst op tijd communiceert wanneer dit u niet zal lukken. Omgekeerd heeft u ook in het oog wie aan u (systematisch) te laat betaalt, en de impact daarvan op uw cashflow. 

Heeft u zelf een vast proces voor het plannen van uw cashflow? Of bent u nog op zoek naar advies of informatie over cashflowbeheer? Neem gerust contact met ons op.