Duidelijkere beschermde beroepsactiviteiten dankzij IBA

Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de vernieuwde Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur goed. Daarmee ontstaat een nieuw instituut: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA). Dankzij dit instituut is er een duidelijker beeld over de organisatie en de reglementering van het beroep.

Modernisering van de beroepen

Het IBA is een fusie tussen het Instituut van de Accountants en Belastingsconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Het belangrijkste doel van het IBA is het moderniseren van de beroepen, waardoor de hoge kwaliteit blijft behouden en de beroepen toegankelijker zijn. Daarbij biedt dit ook voordelen voor ondernemingen en particulieren. Vanaf nu is het duidelijker welke taken een accountant of belastingadviseur wettelijk gezien mag uitoefenen. Bovendien komt er een publiek register van de beroepsbeoefenaars.

Wat zijn de taken van het IBA?

De wet vertrouwt een aantal taken toe aan het IBA:

  • Het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars
  • Het organiseren van de toegang tot het beroep
  • Het beheer van het publieke register
  • Het garanderen van de kwaliteit van de dienst voor de ondernemingen

Nieuwe beroepstitels

Dankzij het ontstaan van het IBA zijn er nieuwe beschermde beroepstitels:

  • (Fiscaal) accountant
  • Gecertificeerd accountant
  • Gecertificeerd belasting-adviseur
  • Gecertificeerd fiscaal accountant

Enkel de geroepsgroep van bedrijfsrevisoren is nog niet toegetreden tot dit nieuwe instituut.

 

Heeft u nog vragen bij de werking van het nieuwe instituut? Neem dan gerust contact met ons op.