eStox: het digitale effectenregister met tal van voordelen

Sinds mei 2019 heeft iedere notaris en accountant toegang tot eStox, het digitale effectenregister.  Op termijn is het de bedoeling dat ook bestuurders en aandeelhouders toegang krijgen tot dit platform. Het digitale effectenregister heeft wel nu al een aantal voordelen voor de verschillende betrokken partijen. We zetten ze graag even op een rijtje.

Wat zijn de voordelen van eStox tegenover de traditionele aandelenregisters?

eStox is niet alleen eenvoudig te gebruiken door uw notaris of accountant als aandeelhouder of bestuurder geniet u ook van een aantal voordelen:

  • De gegevens die worden opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn niet altijd up-to-date;
  • De papieren aandelenregisters gaan wel eens verloren;
  • Het elektronische aandelenregister helpt discussies vermijden. Dit omdat notarissen, accountants en belastingconsulenten vanaf nu instaan voor een correcte registratie van de gegevens. Bij de oprichting van een vennootschap, een statutenwijziging of een overdracht van aandelen laat u deze gegevens over de effectenhouders dus registreren;
  • Het elektronische effectenregister vereenvoudigt het bijeenroepen van de aandeelhouders voor de algemene vergadering;
  • Er komt een rechtstreekse link tussen eStox en het UBO-register. Op die manier is het mogelijk om de gegevens van aandeelhouders, met een participatie van meer dan 25 procent, automatisch aan de FOD Financiën over te maken.

Uw gegevens beschikbaar maken voor één of meerdere kantoren

Bij de lancering van eStox was het zo dat iedere notaris, accountant en belastingconsulent toegang had tot de gegevens van alle geregistreerde bedrijven. Intussen kunt u als vennootschap aangeven welke kantoren toegang krijgen tot uw gegevens en welke kantoren uw gegevens mogen aanpassen. Zorg er hierbij wel voor dat er onderling bepaald wordt, wie welke verrichtingen uitvoert.

Meldingen ontvangen van eStox

Binnenkort is het mogelijk om een e-mail te ontvangen wanneer er aandelen worden ingeschreven onder uw naam of wanneer er een wijziging in de gegevens gebeurt. U heeft zelf de keuze om aan te gegeven of u deze communicatie wilt ontvangen.

Heeft u vragen over uw gegevens in eStox?  Aarzel dan niet om ons te contacteren.