Nieuwe CO2-uitstoottest: klimaat- én belastingvriendelijk?

Stelt u als werkgever gratis een wagen ter beschikking aan uw personeel of bedrijfsleiders? Al een aantal jaren hangt de aftrek van uw beroepsmatige autokosten af van de CO2-uitstootklasse waartoe uw voertuigen behoren. Sinds vorig jaar is echter een nieuwe test ingevoerd voor het meten van uw CO2-uitstootgehalte, met een hoger resultaat voor eenzelfde voertuig als uitkomst. Op die manier wil men inzetten op ‘groenere auto’s’. Voor de meeste voertuigen betekent het een grotere aftrekbeperking. Voor elektrische wagens geldt momenteel dat ze voor 120% aftrekbaar zijn en vanaf 2020 voor 100%.

Strengere CO2-test

Vorig jaar dwong Europa de lidstaten om een realistischere CO2-uitstootnorm te hanteren. De Europese regelgeving legde daarom een dynamische en strenge WLTP-test* op, een emissie-, verbruiks- en CO2-uitstoottest voor alle nieuw ingeschreven wagens. Het gevolg: deze test, die de bestaande NEDC** vervangt, zorgt voor een hogere officiële CO2-waarde voor eenzelfde voertuig. Er geldt een gemiddelde verhoging tot 30 g/km voor wagens die onder de nieuwe test vallen tegenover NEDC-auto’s van hetzelfde model.

Gebruikt u het oude of nieuwe CO2-uitstootgehalte?

Het behoren tot een bepaalde uitstootklasse wordt dus vervangen door de specifieke uitstoot van de individuele auto. Maar voor wie geldt dit en vanaf wanneer? Voor bestaande NEDC-wagens telt het in ieder geval nog niet: daarvoor blijft de waarde van toepassing bij inschrijving van het voertuig.

Voor nieuwe wagens heeft de fiscus ondertussen bevestigd dat “NEDC 2.0-waarden” gebruikt mogen worden tot eind 2020. Die NEDC 2.0-waarden worden berekend vanuit de nieuwe CO2-uitstoottest, maar er gebeurt een gedeeltelijke omrekening aan de hand van de oude waarden. Voor de meeste nieuwe wagens zal deze NEDC 2.0-norm een iets hogere CO2-waarde aangeven dan het voorgaande NEDC-model (gemiddeld 5 à 10 g/km hoger).

De NEDC 2.0-waarden zullen als basis gehanteerd worden voor de diverse belastingen op nieuwe wagens. De effectieve WLTP-waarde wordt nog niet gebruikt, want dit zou een te forse belastingverhoging betekenen voor recente wagens in vergelijking tot een gelijkaardig voertuig dat nog onder NEDC werd getest. De omzetoefening is op die manier bedoeld om het effect van en de overgang naar de WLTP te verzachten. Vanaf 2021 zal wel een vervanging met de corresponderende nieuwe waarde volgen.

 

Nog vragen over het effect van de nieuwe CO2-uitstootwaarde voor uw wagens? Contacteer ons voor meer info.

 

*Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure

**New European Driving Cycle