Nieuwe regelgeving voorafbetalingen vanaf 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn de praktische regels in verband met voorafbetalingen lichtjes gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor zowel particulieren als bedrijven. Wat dit voor u betekent, vertellen we u graag.

Wat verandert er concreet?

Bent u particulier of ondernemer? In beide gevallen bent u verplicht uw voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (2019) op een nieuw rekeningnummer uit te voeren, namelijk het volgende:

BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK

Ook uw gestructureerde mededeling bij voorafbetalingen wordt aangepast. Voorheen betrof deze mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen hun nationaal nummer. Dit wordt vervangen door een nieuwe gestructureerde mededeling, die vermeld zal staan op de betaaluitnodigingen die u vanaf dit jaar ontvangt.

Overgangsmaatregel voor uw onderneming?

Loopt het boekjaar van uw onderneming niet gelijk met een kalenderjaar, plus vallen de resterende vervaldagen van het fiscale boekjaar 2019 (inkomsten 2018) na 31 december 2018, dan geldt voor u een overgangsmaatregel. De betalingen die na die datum worden uitgevoerd maar nog van toepassing zijn op het aanslagjaar 2019, moeten worden gestort op de voorgaande rekening:

BE20 6792 0023 3056 van de Dienst Voorafbetalingen – vennootschappen

Bent u onderworpen aan de overgangsmaatregel? Dan moet u pas op het nieuwe rekeningnummer overschakelen wanneer u uw eerste betaling voor het aanslagjaar 2020 uitvoert.

Afschaffing papieren rekeninguittreksel

Vanaf maart 2019 zal elke belastingplichtige op ieder moment de toestand van de gedane voorafbetalingen kunnen raadplegen via My Minfin. Bijgevolg is het niet meer nodig dat het jaarlijks papieren rekeninguittreksel met de uitgevoerde stortingen wordt toegezonden. Wenst u een wijziging in een uitgevoerde storting, zoals bijvoorbeeld het terugvragen van een teveel dat u betaalde? Dan kunt u dit aanvragen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk. Bij boekjaren per kalenderjaar is dat tot 31 maart van het volgende kalenderjaar.

 

Meer weten over uw voorafbetalingen? Contacteer ons dan vrijblijvend.