Uw sociale bijdragen vandaag nog aanpassen?

De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt aan uw sociaal verzekeringsfonds, zijn sinds 2015 gebaseerd op voorlopige schattingen van uw belastbare beroepsinkomen voor dat jaar. Vaak zijn die schattingen 3 jaar oud. Daardoor betaalt u nu misschien te weinig en komt u straks voor onaangename verrassingen te staan. Kijk daarom of u uw sociale bijdragen tussentijds moet aanpassen.

Waarom sociale bijdragen?

Elk jaar betaalt u 20,5 procent van uw jaarlijks netto belastbare beroepsinkomen aan het sociaal verzekeringsfonds. Daarmee bouwt u rechten op voor bijvoorbeeld pensioen, kinderbijslag en uitkering bij ziekte of invaliditeit. Dankzij deze sociale bijdragen bent u dus zeker van sociale bescherming.

Berekening sociale bijdragen

U betaalt elk kwartaal de sociale bijdragen, maar deze bijdragen worden berekend op uw beroepsinkomsten van het hele jaar. Het kwartaalbedrag is daarom een voorlopige sociale bijdrage, gebaseerd op uw inkomen van 3 jaar geleden. De berekening van de voorlopige bijdrage voor 2019 gebeurt op basis van uw beroepsinkomen van 2016, na indexering met 6,33665 procent.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u in 2016 in totaal 30.000 euro heeft verdiend als zelfstandige. Dan wordt dit jaarinkomen voor 2019 opnieuw geïndexeerd om tot een inschatting van uw jaarinkomen te komen: 30.000 euro x 1,0633665 = 31.900 euro. Uw voorlopige sociale bijdrage betreft 20,5 procent van dit nieuwe jaarinkomen: 31.900 x 20,5 procent = 6.539,52. Elk kwartaal betaalt u hiervan ¼, ofwel 1.634,88 euro aan sociale bijdragen. Elk sociaal verzekeringsfonds voegt hieraan nog een beheersbijdrage toe tussen 3,05 en 4,25 procent.

Minimum sociale bijdrage

De sociale bijdragen zijn in principe afhankelijk van uw beroepsinkomsten. Daarbij geldt een minimumbijdrage van 709,68 euro plus beheerskosten per kwartaal voor zelfstandigen in hoofdberoep. Verdient u minder dan 13.847,39 euro per jaar? Dan kunt u een verlaging van de bijdragen aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Sociale bijdragen bijsturen

De berekening van de definitieve hoogte van uw sociale bijdragen gebeurt op basis van uw daadwerkelijke beroepsinkomen voor 2019, zonder indexering. En dat kan soms tot onaangename verrassingen leiden. Zijn uw werkelijke jaarinkomsten al duidelijk? Dan wordt de hoogte van uw sociale bijdragen – en daarmee uw kwartaalbijdragen – automatisch aangepast. Maar u kunt ook zelf de rekensom alvast doen. Misschien gaan de zaken voorspoedig. Of u wilt gebruikmaken van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Als u dan nu niet ingrijpt, kunt u in 2020 of 2021 een hoge afrekening verwachten.

Bereken alvast uw netto belastbaar inkomen voor 2019

Brutojaarbezoldiging 2019

+

Voordeel alle aard

+

Toegekende tantièmes

+

Sociale bijdragen 2019

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (S)VAPZ

Forfaitaire of werkelijke kosten

Afrekening sociale bijdragen (2017 en/of 2018)

+ of –

Het netto belastbaar inkomen voor 2019

totaal

Aanpassen levert belastingsbesparing op

Is het totale jaarinkomen hoger dan geschat? Dan weet u nu al dat uw definitieve sociale bijdragen voor 2019 hoger zullen uitvallen dan uw voorlopige bijdragen. U kunt dan het beste meteen bij uw sociaal verzekeringsfonds een aanpassing van de sociale bijdragen aanvragen. Door de nieuwe, hogere sociale bijdragen daalt uw netto belastbaar inkomen van 2019. En dat levert minder sociale bijdragen en minder belastingen op.

 

Wilt u meer weten over de sociale bijdragen? Contacteer ons voor gedegen advies.