Uw werknemers een nieuwjaarsgeschenk geven? Het mag wat meer zijn!

Als werkgever geeft u uw personeel af en toe een kleine attentie ter ere van een speciale gelegenheid, denk aan een huwelijk of pensionering. Maar ook met de naderende eindejaarsfeesten wordt door werkgevers al eens een cadeautje voorzien. Zulke personeelsgeschenken worden beschouwd als een vorm van verloning, en zijn dus ook onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (RSZ). Vanaf heden mag u echter gerust wat duurdere geschenken aanbieden: de bedragen die vrijgesteld zijn van RSZ gaan namelijk de hoogte in. Wat dat concreet betekent, komt u te weten in dit artikel.

Nieuwe maximumbedragen

De geschenken(cheques) die u uw personeel toekent zijn onder bepaalde voorwaarden 100% aftrekbaar. De maximumbedragen waarmee u uw geschenk kunt vrijstellen van RSZ hangen dan weer samen met de gelegenheid. Onderstaande tabel geeft overzichtelijk enkele van deze gelegenheden en hun jaarlijkse maximumbedragen weer.

Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas

max. 40 EUR/werknemer (voorheen 35 EUR)

Eervolle onderscheiding

max. 120 EUR/werknemer (voorheen 105 EUR)

Pensionering per dienstjaar

max. 40 EUR/werknemer (voorheen 35 EUR)

Pensioen (totaal)

min. 120 EUR/werknemer (voorheen 105 EUR)

max. 1000 EUR/werknemer (voorheen 875 EUR)

Huwelijk of wettelijke samenwoning

max. 245 EUR/werknemer (voorheen 200 EUR)

Formele vereisten geschenkencheques

De fiscus mag dan de maximumbedragen voor vrijstelling verhogen, de gegeven cheques moeten ook voldoen aan enkele formele vereisten. De cheques…

  • …mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
  • …mogen maximum een jaar geldig zijn;
  • …mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

Voldoen uw geschenkencheques aan deze voorwaarden? Dan kunt u als werkgever uw werknemers nu extra voordelig in de bloemetjes zetten.

Heeft u nog vragen in verband met personeelsgeschenken? Neem dan zeker contact op.