Uw eenmanszaak of vennootschap stopzetten: zo gaat u te werk

Is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in uw leven en wilt u stoppen met uw zelfstandige activiteit? Met de stappen hieronder sluit u uw ondernemerscarrière in schoonheid af.

Eenmanszaak stopzetten

Neem deze stappen om uw eenmanszaak stop te zetten:

 • Laat uw activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  Vraag uw ondernemingsloket om uw zelfstandige activiteit te verwijderen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. U betaalt daarvoor administratiekosten en krijgt een schrappingsattest.
 • Geef uw stopzetting door aan de btw-administratie
  Breng uw btw-kantoor op de hoogte van uw stopzetting.

Stopt u uw zelfstandige activiteit om met een andere te beginnen? Meld dat dan aan het btw-kantoor én uw ondernemingsloket. In dat geval behoudt u uw ondernemings- en btw-nummer, en krijgt u een nieuwe activiteit toegekend.

 • Breng uw socialeverzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte
  Informeer de twee fondsen over uw stopzetting binnen de 15 dagen na de schrapping, zodat u later geen onnodige bijdragen betaalt. Bezorg uw socialeverzekeringsfonds deze documenten:
  • Persoonlijke verklaring van stopzetting
  • Bewijs van stopzetting

Vennootschap ontbinden

1. Reden van ontbinding

Om welke reden beëindigt u uw vennootschap? Die heeft een grote impact op uw volgende stappen. Dit zijn de mogelijke redenen:

 • Vrijwillige ontbinding
 • Gerechtelijke ontbinding
 • Ontbinding van rechtswege

Vraag uw accountant meer informatie over de ontbindingsredenen en de stappen die daarbij horen.

2. Vereffening van uw vennootschap
Er wordt een vereffenaar aangesteld voor uw vennootschap. Die persoon verkoopt uw activa, en betaalt met de opbrengst daarvan de schulden die uw vennootschap nog heeft. Blijft er nog iets over? Dan verdeelt de vereffenaar dat bedrag onder de aandeelhouders van uw onderneming.

Daarna kan uw vennootschap haar activiteiten stopzetten via het ondernemingsloket.

Eenvoudigere vereffening: turboliquidatie

Tip: er bestaat ook een vereenvoudigde vereffeningsprocedure: de turboliquidatie. Vraag uw accountant of u aan de voorwaarden daarvan voldoet.

Bent u van plan uw onderneming stop te zetten? Contacteer uw accountant voor een vlotte afhandeling.