VAA woning: vermenigvuldigingsfactor 2 niet voor 2018!

Midden 2018 kwam de regering tot het besluit dat de nieuwe vermenigvuldigingsfactor voor het berekenen van het voordeel alle aard (VAA) gratis woning voor iedereen 2 zal bedragen. De vermenigvuldigingsfactor hangt voortaan dus niet meer af van wie de woonst ter beschikking stelt. De ingangsdatum van deze nieuwe regelgeving was nog niet bekend en blijkt nu niet meer in 2018 te vallen. Gevolg: voor 2018 kunt u als natuurlijk persoon nog gebruikmaken van de meer voordelige berekening met factor 1.

Waarom de nieuwe maatregel?

In het verleden oordeelde de rechtspraak dat er een onderscheid bestond tussen de berekening van het VAA van een woning wanneer deze kosteloos ter beschikking werd gesteld door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon. Bij het gratis ter beschikking stellen door een rechtspersoon, zoals een vennootschap, moest de gekende formule (kadastraal inkomen woning x 100/60) namelijk nog eens vermenigvuldigd worden met 3,8. Er bestond dus een zekere ongelijkheid in de forfaitaire waardering van het gebruik: een woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon was bijna vier keer zo duur. Deze ongelijkheid werd meermaals aangeklaagd door rechtspraak en rechtsleer. De minister van Financiën en de fiscus hebben zich uiteindelijk neergelegd bij die visie en de wijziging aangekondigd: de formule blijft behouden, maar factor 3,8 wordt vervangen door factor 2, en dit ongeacht wie de woning ter beschikking stelt. De nieuwe maatregel geldt vanaf 2019.

Toch al factor 2 toegepast voor 2018?

Mocht u als natuurlijk persoon factor 2 al toegepast hebben voor het bepalen van het VAA woonst 2018, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te corrigeren naar factor 1. Uw sociaal secretariaat moet namelijk vóór 1 maart 2019 een fiscale fiche 281.20 indienen bij de Belastingadministratie, met daarop onder andere uw bezoldiging van VAA voor inkomstenjaar 2018. Bijvoorbeeld, u paste voor 2018 factor 2 toe en gaf 12 000 euro aan als VAA. In dit geval kunt u momenteel nog vragen dat aan te passen naar 6000 euro. Indien u in de hoogste belastingschijf valt, zal uw sociaal secretariaat 3210 euro aan bedrijfsvoorheffing terugvorderen van de overheid; dat mag u zich dan ook netto uitkeren.

Voldoet u niet meer aan de minimumbezoldigingvereiste?

De nieuwe maatregel heeft mogelijk tot gevolg dat u als rechtspersoon niet meer voldoet aan de vereiste van de minimumbezoldiging. Is dat het geval? Dan verliest u het verlaagd tarief vennootschapsbeslasting en u krijgt een bijkomende, maar aftrekbare, afzonderlijke aanslag van 5,1% op het bezoldigingstekort. Wanneer u ook niet meer aan de 80%-regel voldoet, komt de aftrek van uw IPT-premie in gevaar.

Om dit alles te voorkomen, kunt u uw belastbaar loon op hetzelfde niveau houden. Dat doet u door uw loon met hetzelfde bedrag te verhogen als de vermindering van het VAA. Hierdoor verandert het bedrag van de bedrijfsvoorheffing niet (want uw belastbaar bedrag blijft hetzelfde) en u krijgt de vermindering van het VAA netto uitgekeerd. Resultaat: meer netto, en u verliest het verlaagd tarief niet.

 

Heeft u nog vragen over het VAA van uw woning? Contacteer ons voor vrijblijvend advies.