Hoe moet u een buitenlandse woning aangeven op uw belastingaangifte?

Bent u de eigenaar van een woning in het buitenland? Dan is het belangrijk dat u deze woning correct aangeeft aan de fiscus. U dient het verblijf in te vullen in het vak III van de aangifte ‘Onroerende inkomsten’. Daarbij is het in te vullen bedrag afhankelijk van de verhuur.

De aangifte van een verhuurde woning in het buitenland

In België betaalt u geen belastingen op de huurinkomsten van een woning in landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Turkije. Dit komt omdat België een dubbelbelastingsverdrag heeft afgesloten met deze landen. Let wel, de inkomsten tellen mee voor het belastingtarief op uw andere inkomsten.

Wanneer er geen dubbelverdrag tussen België en het land van uw verblijf is, dan betaalt u wel belastingen in België. Hierbij ontvangt u een belastingvermindering van 50% als u buitenlandse belastingen op het vastgoed betaalde.

In beide scenario’s vult u in de aangifte dus het totaalbedrag in van de huur en de huurvoordelen.

De aangifte van een niet-verhuurde woning in het buitenland

Volgens de wet moet u voor een onverhuurd buitenlands pand de huurwaarde aangeven. De vraag blijft hoe deze brutohuurwaarde berekend wordt. In 2014 deed het Europees Hof van Justitie namelijk een uitspraak. Zij stelden dat deze verblijven op dezelfde wijze moeten worden behandeld als een Belgisch pand. In 2017 vulde het HvJ dit principe aan. Hierdoor geldt deze regelgeving ook voor buitenlandse woningen verhuurd aan particulieren.

Concreet betekent dit dat voor u voor niet-verhuurde of particulier verhuurde buitenlandse panden een fictief inkomen moet aangeven dat overeenkomt met het Belgisch kadastraal inkomen.

De Belgische fiscus voerde deze uitspraken niet helemaal door. Voor een onverhuurd pand in Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië is het mogelijk om een fictieve huurwaarde te gebruiken. Daarbij vertrekt u van die waarde en past u daarop nog enkele correcties toe (zoals de aftrek van sommige buitenlandse belastingen) om tot een bedrag gelijkwaardig aan het kadastraal inkomen te komen.Voor landen die buiten deze regelgeving vallen, bepaalt u zelf een brutohuurwaarde. Dit bedrag komt na de buitenlandse belasting en de forfaitaire kosten overeen met het kadastraal inkomen.

Voor panden die u particulier verhuurt, blijft de regel gelden dat u de werkelijke huur aangeeft.

 

Heeft u nog vragen over de belastingaangifte van uw verblijf in het buitenland? Neem dan zeker contact op.