Eenmanszaak of vennootschap: wat zijn de fiscale verschillen?

De keuze voor een eenmanszaak dan wel een vennootschap heeft een invloed op de regelgeving die van toepassing is. Zo verschilt onder meer het fiscaal regime waaraan uw onderneming onderworpen wordt.

 

Minder fiscale ademruimte bij een eenmanszaak

Kiest u voor een eenmanszaak, dan worden winsten belast in de personenbelasting. Weet dat natuurlijke personen meer belastingen betalen dan rechtspersonen, zoals vennootschappen. Eveneens betalen ze meer sociale bijdragen.  Bij rechtspersonen is dat beperkt tot de uitkering aan  bedrijfsleiders

In deel II van uw aangifte van personenbelasting worden alle winsten van uw eenmanszaak als beroepsinkomsten opgenomen, samen met alle andere inkomsten van dat jaar. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag. U heeft daardoor minder mogelijkheden om uw belastbaar inkomen optimaal te structureren. De belastingstructuur in de personenbelasting is progressief opgebouwd. Zeven tarieven zijn van toepassing, gaande van 25% tot 55%.

Voor vennootschappen geldt een opklimmend tarief

Met een vennootschap wordt mogelijk wat een eenmanszaak niet toelaat: er kan fiscaal ademruimte gecreëerd worden. Het belastbaar resultaat van de vennootschap wordt belast in een ander fiscaal stelsel. Het standaardtarief bedraagt 33,99%.

Een verlaagd opklimmend tarief is van toepassing mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Ligt het belastbaar inkomen lager dan 25.000 euro, dan geldt een tarief van 24,98%. Als het tussen 25.000 euro en 90.000 euro ligt, bedraagt het tarief 31,93%. Vervolgens wordt tot een belastbaar inkomen van 322.500 euro een tarief van 35,54% aangerekend. Boven dat bedrag geldt het basistarief van 33,99%.

In sommige gevallen genieten vennootschappen een lager tarief

Een verlaagd tarief is mogelijk voor vennootschappen wanneer:

  • Niet meer dan de helft van de aandelen in het bezit is van een andere vennootschap, wat voor de meeste bvba’s geen probleem geeft.
  • Het dividend dat uitgekeerd wordt niet hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal.
  • Het loon van de natuurlijke persoon – de zaakvoerder – 36.000 euro of meer bedraagt. Of even groot is als het belastbaar bedrag van de vennootschap.
  • De aandelen die in het bezit zijn van de vennootschap mogen niet meer dan de helft uitmaken van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, of van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. De waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden komen in aanmerking op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit, haar jaarrekening heeft opgesteld.

 

Kortom, het is niet zo dat een vennootschap automatisch een fiscaal aantrekkelijkere keuze is dan een eenmanszaak. Wel kan de juiste keuze in een verschil van duizenden euro’s per jaar resulteren. U kunt bij ons kantoor steeds terecht voor een individuele berekening, wat we bij een moeilijke keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap sterk aanraden.