Fiscale veranderingen in 2017: wat u moet weten

Elk nieuw kalenderjaar gaat gepaard met een resem fiscale veranderingen die worden doorgevoerd. Welke nakende wijzigingen hebben een invloed op uw onderneming? U leest het hier.

 

Belastingkrediet voor zelfstandigen met lage activiteitinkomsten

Belastingplichtigen die forfaitair worden belast – denk aan bakkers, slagers, kappers, café-uitbaters – kunnen vanaf januari 2017 genieten van het belastingkrediet voor lage activiteitinkomsten, net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel. Vandaag hebben deze zelfstandigen geen recht op het belastingkrediet wanneer zij kiezen voor een forfaitair belastingstelsel.

Basisintrest voor belastingvermeerdering bij geen/onvoldoende voorafbetalingen

Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende voorafbetalingen wordt een belastingvermeerdering toegepast. Vanaf het aanslagjaar 2018 zal de basisrentevoet, die bij de berekening van die belastingvermeerdering wordt gebruikt, nooit minder bedragen dan 1%. Daardoor zal het vermeerderingspercentage ook steeds minimaal 2,25% bedragen.

Sociaal statuut voor student-ondernemers wordt fiscaal aantrekkelijker

De inkomsten van een student-ondernemer worden – voor het bepalen of iemand fiscaal ten laste is – gelijkgeschakeld met de gekende regelingen voor jobstudenten. Concreet wil dat zeggen dat een eerste inkomensschijf van 2600 euro net als bij de jobstudenten niet in rekening wordt gebracht voor het berekenen van deze bestaansmiddelen. Stel: in 2017 verdient u bruto 5000 euro. Enkel het deel dat de 2600 euro overschrijdt- wat neerkomt op 2400 euro –  wordt in rekening genomen als bestaansmiddel.

Hulp nodig?

Wenst u hulp of bijkomend advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag verder.