Fiscale wetgeving: dit verandert in 2018

In 2018 ziet de langverwachte belastinghervorming eindelijk het levenslicht. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Op 8 december 2017 bereikte de federale regering een finaal akkoord om enkele belangrijke fiscale wijzigingen door te duwen. De grootste blikvanger is de hervorming van de vennootschapsbelasting, die van 33 naar 29 procent daalt in 2018, en vanaf 2020 nog slechts 25 procent bedraagt.

 

Minimumbelasting voor grote ondernemingen

Daarnaast komt er een minimumbelasting voor ondernemingen met een winst groter dan 1 miljoen euro. Ondernemingen met een belastbaar resultaat groter dan 1 miljoen, kunnen bepaalde fiscale aftrekken boven dit bedrag niet meer volledig in mindering brengen. Dit resulteert vanaf 2020 in een minimumbelasting van 7,5 procent op de belastbare winst boven 1 miljoen euro.

Om te vermijden dat kleine eenmanszaken zich omvormen tot vennootschap om van het fiscale gunstregime te profiteren, heeft de overheid nog enkele wijzigingen in petto:

  • De minimumbezoldiging aan de bedrijfsleider wordt opgetrokken van 36.000 naar 45.000 euro.
  • Bedraagt de bezoldiging minder dan 45.000 euro of de helft van de belastbare grondslag, dan volgt een bijkomende en afzonderlijke heffing van 5 procent voor de aanslagjaren 2019 en 2020. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt de aanslag opgetrokken naar 10%. De regel geldt niet voor starters.

 

Overige maatregelen voor bedrijven

  • Het belastingtarief van 0,412% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen voor grote vennootschappen wordt vanaf 2018 afgeschaft.

  • Het niet-indienen van de belastingaangifte wordt zwaarder gesanctioneerd.

  • Geen of onvoldoende voorafbetalingen worden ontmoedigd door een verhoging van de basisrentevoet waarop het vermeerderingspercentage wordt vastgesteld.

  • De notionele intrestaftrek wordt niet langer berekend op het eigen vermogen van het voorgaande jaar.

 

Wijzigingen in de personenbelasting

Ook de personenbelasting wijzigt in 2018. Een overzicht:

  • Invoering van de taks op op effectenrekeningen van 0,15 procent. De eerste 500.000 euro wordt vrijgesteld.
  • De vrijstelling op spaargelden daalt van 1.880 naar 940 euro.
  • Invoering van de collectieve winstpremie zodat werknemers kunnen delen in de winst van hun werkgever.
  • Bijklussen kan tot 6.000 euro per jaar, vrij van belasting en sociale bijdragen.

 

Zijn de wijzigingen in de fiscale wetgeving gunstig voor u?

Kom er eens over praten met onze fiscaal experten.