Wanneer komt u in aanmerking voor een btw-vrijstelling?

Als een onderneming vrijgesteld wordt van btw, dan verdwijnen ook een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen waaraan die normaal gezien onderworpen is.

Wie komt in aanmerking voor een btw-vrijstelling?

Kleine ondernemingen die jaarlijks een omzet boeken die minder is dan 25.000 euro (excl. btw), kunnen genieten van deze vrijstellingsregeling. Die is van toepassing op de goederen en/of de diensten die ze als onderneming leveren.
Deze ondernemingen kunnen om het even welke juridische vorm hebben. Het kan gaan om natuurlijke personen, personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen, verenigingen of openbare instellingen.
De vrijstellingsregeling blijft weliswaar een keuze. Niemand is verplicht om hiervoor te kiezen. Wie aanvankelijk voor de vrijstellingsregeling koos, kan hiermee stoppen – bijvoorbeeld wanneer de omzet het wettelijk maximum overschrijdt – en verder onder de klassieke btw-regeling vallen. Deze keuze moet overgemaakt worden aan het bevoegde btw-controlekantoor en dit dient te gebeuren vóór 1 juni.

Wat zijn de gevolgen van een btw-vrijstelling?

Een kmo die vrijgesteld wordt van btw, rekent geen btw aan haar klanten aan. Er zal dus eveneens geen btw doorgestort worden aan de Schatkist. Vanzelfsprekend is deze onderneming ook vrijgesteld van het indienen van periodieke btw-aangiften.
De keerzijde van deze gunstregeling is dat deze onderneming de btw die het betaalde aan leveranciers niet mag aftrekken.

Sinds 1 januari 2016: van 15.000 euro naar 25.000 euro

Op 1 januari 2016 werd het beperkt omzetcijfer dat van toepassing is voor deze regeling opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro (excl. btw). De wetteksten die deze wijzigingen bevatten, zijn weliswaar nog niet gepubliceerd. De overgang naar de drempel van 25.000 euro moet nog bekrachtigd worden door de Europese raad.

Hoe wordt de omzetdrempel bepaald?

De omzetdrempel wordt bepaald per kalenderjaar. Hij wordt gevormd door alle handelingen op te nemen die in België plaatsvinden. Het moet ook gaan om handelingen die aan btw onderworpen zouden zijn wanneer ze werden verricht door een belastingplichtige die onder btw valt.

Hulp nodig?

Wenst u hulp of bijkomend advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag verder.